Doe de afvalscan

Certificeringen

Met onze erkende productcertificaten garanderen we niet alleen de hoogste kwaliteit, maar tonen we ook onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het proces wat we nu doorlopen voor de R3-status en de inzet voor MVO benadrukken onze zorg voor zowel onze medewerkers als de omgeving.

Certificeringen en brancheorganisatie

ER/OPK certificaat

Het ER/OPK certificaat, specifiek voor de papierrecyclingbranche, is opgebouwd uit elementen van ISO 9001 en 14001. Dit systeemcertificaat focust op milieuaspecten, kwaliteitssystemen en ARBO, en is volledig afgestemd op de oud-papier sector. In tegenstelling tot de ISO-certificering, waarbij bedrijven zelf procedures opstellen, zijn de OPK-procedures specifiek gericht op de risico’s in de papierrecyclingbranche. Wij voeren jaarlijks interne audits uit op ons kwaliteitshandboek en ondergaan een jaarlijkse audit door Kiwa. Onze laatste audit op 1 november 2023 toonde aan dat er geen tekortkomingen zijn, dat is bevestigd door Kiwa.

PRN aangesloten

De stichting Papier Recycling Nederland vertegenwoordigt de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton, oudpapierondernemingen, papierfabrieken en verwerkers.

VIHB-certificaat

VIHB staat voor ‘Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars. Het certificaat is essentieel voor bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van afvalstoffen. Dit certificaat wordt uitgegeven door de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) en is een vereiste volgens de Nederlandse wetgeving. Het is een bewijs van onze professionaliteit en betrouwbaarheid, en betekent zekerheid van samenwerking met een gekwalificeerd en legitiem bedrijf voor onze klanten.

CO2-bewust certificaat niveau 3

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. We zijn daarom ook trots op het feit dat we over het CO2-bewust certificaat niveau 3 beschikken.

Cinergie groencertificaat

Dit certificaat staat voor 100% groene stroom. Het garandeert dat de elektriciteit volledig afkomstig is uit duurzame energiebronnen, zoals wind, zon, waterkracht of biomassa. Het doel van dit certificaat is om de overgang naar duurzame energie te bevorderen en bij te dragen aan een lagere CO2-uitstoot. Hiermee ondersteunen we met Kempenaars Recycling B.V. en Kempenaars Plastic Recycling B.V. actief de productie van duurzame energie en dragen bij aan een milieuvriendelijker energielandschap.

Nedvang erkenning

Wij begrijpen het belang voor gemeenten om samen te werken met een betrouwbare afvalpartner voor het recyclen van ingezameld verpakkingsmateriaal. Onze erkenning door Nedvang onderstreept onze toewijding aan kwaliteit en efficiëntie in het inzamel- en recycleproces.

Met onze Nedvang-erkenning garanderen wij dat het door ons ingezamelde verpakkingsmateriaal op een verantwoorde en effectieve manier wordt gerecycled, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Deze erkenning bevestigt onze betrouwbaarheid en transparantie. Wij bieden gemeenten de zekerheid van een gekwalificeerde partner voor hun afvalbeheer en recyclingambities.

NRK Recycling lid

NRK Recycling verenigt professionele bedrijven met gedegen kennis van het kunststof recyclingproces. Met onze moderne installaties leveren we gerecyclede kunststof op maat. Wij zorgen ervoor dat het materiaal een nieuw leven krijgt. We zijn daarom ook trots op het feit dat wij lid zijn van deze brancheorganisatie.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat zowel bedrijven als overheden ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot en kosten. Dit gebeurt op verschillende niveaus: binnen de bedrijfsvoering, in projecten en langs de gehele keten. De Ladder dient zowel als een CO2-managementsysteem als een hulpmiddel bij aanbestedingen. We vertellen graag meer over de verduurzamingsmaatregelen die we hebben kunnen doorvoeren aan de hand van de CO2-prestatieladder.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Kempenaars nemen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieus met een strategie die is vastgelegd in ons conceptuele MVO-handboek. Dit handboek bepaalt onze duurzaamheidsdoelstellingen en meetmethoden via KPI’s, in lijn met internationale normen zoals ISO 26000 en de Sustainable Development Goals van de VN. Het richt zich op concrete acties en monitort onze voortgang, waarbij we ons inzetten voor een positieve impact op maatschappij en milieu.

Wil jij ook grip op jouw afvalbeheer? Wij denken graag mee!