Doe de afvalscan
Overzicht

Marktontwikkelingen papierindustrie – april

Met het ontluiken van de lente hebben we alvast een positieve noot te melden over de toekomst van de oud papiermarkt, een trend die we ook deze maand voortzetten. De recente paasdagen, evenals de aankomende vrije dagen en feestdagen in mei, hebben ertoe geleid dat papierfabrieken in Nederland en Noord-Europa het strategisch vinden om hun volumes veilig te stellen door nu reeds hogere prijzen te bieden. Dit fenomeen leidt helaas niet tot een verhoging van het aanbod van oud papier; het gaat eerder om het ‘wegkapen’ van volumes bij andere kopers. De inzamelvolumes van oud papier en karton blijven mager, zolang consumenten terughoudend zijn in het doen van aankopen die verpakt zijn in papier of karton.

De situatie in andere delen van de wereld vertoont een ander beeld. In Amerika, waar de prijzen vorige maand eveneens stegen, lijkt nu een stabilisatie op te treden, aangezien veel fabrieken hun voorraden oud papier weer op peil hebben gebracht. In Azië daarentegen, vooral bij de bulkkwaliteiten, is de situatie aanzienlijk anders. Door de beperkte vraag naar nieuwe rollen papier en karton blijven de prijzen daar dalen, wat ertoe leidt dat de prijzen voor geïmporteerd oud papier en karton niet in de buurt komen van de niveaus die wij hier in Europa kunnen realiseren. Desondanks is de vraag naar oud papier en karton in Azië wel degelijk aanwezig.

Als gevolg hiervan passen we onze strategie enigszins aan door onze exporten te verminderen en ons meer te focussen op de afzet binnen Nederland en Europa. We blijven toegewijd aan het volgen van deze ontwikkelingen en zullen je op de hoogte houden van de laatste trends en veranderingen binnen de recyclingindustrie. Jouw steun is essentieel in onze gezamenlijke inspanningen om recycling te bevorderen en we zijn dankbaar dat we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst.

Meer verhalen

Marktontwikkelingen papierindustrie – mei

Marktontwikkelingen papierindustrie – april

Meer verhalen

Creëer bewustwording en inzicht in je verspilling

 

Vraag een afvalscan aan